Tieturvakortti

tieturvakortti

Koulutus on tarkoitettu kaikille yleisellä tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella työskenteleville. Sen tavoitteena on lisätä työnjohdon ja työntekijöiden tietämystä työ- ja liikenneturvallisuudesta sekä yhdenmukaistaa liikenteen ohjausta tiellä tehtävissä töissä. Se perehdyttää osallistujat teillä tehtävien töiden vaaroihin ja siihen, kuinka riskit tunnistetaan ja hallitaan.
Liikennevirasto vaatii Tieturva 1 -koulutusta:
Henkilöltä, joka osallistuu tiellä tehtävään tienpitoon liittyvään työhön.
Tie- ja päällystysmateriaaleja kuljettavan auton kuljettajalta.
Työkoneen kuljettajalta muussa kuin kertaluonteisessa työssä.
Muussa työssä yleisellä tiellä työskentelevältä.
Tieturva 2 -koulutukseen osallistuvalta.

Päivän kestävän kurssin (8h 15min) ja siihen kuuluvan tutkinnon suorittaminen oikeuttaa saamaan henkilökohtaisen Tieturva 1 -kortin.

Ilmoittautuminen kurssille