Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste
1. Rekisterinpitäjä
VeksiTraffic Oy
Unikkotie 12 B 16
01300 Vantaa
puh. 040 3591020
s-posti: veksi@veksitraffic.fi
y-tunnus: 2527161-6
www.veksitraffic.fi

2. Rekisteriasiat
Asiakaspalvelumme vastaa viimeistään kahden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

3. Rekisterin nimi
VeksiTraffic Oy:n markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja VeksiTraffic Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely koulutus- ja konsultointi-palveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, VeksiTraffic Oy:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella VeksiTraffic Oy:n viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:
Nimi
Sähköpostiosoite
Matkapuhelinnumero
Yritys ja asema
Yrityksen osoitetiedot
Yrityksen toimialatiedot
Yrityksen kokoon liittyvät tiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan VeksiTraffic Oy:n asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. VeksiTraffic Oy:n tietojärjestelmä ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Kielto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.