Turvakortti- ja ammattipätevyyskoulutusten lisäksi tarjoamme koulutuksia seuraavista aiheista

Liikenneopettajapalvelut

VeksiTraffic Oy:n palvelukonseptiin kuuluu myös liikenneopettajan palvelut. Liikenneopettajapalvelut ovat suunnattu autokouluille, ammattioppilaitoksille, aikuiskoulutuskeskuksille ja perustason ammattipätevyyttä tuottaville koulutuskeskuksille

 • B-Opetus
 • Perusvaihe, ajoharjoittelu ja teoriaopetus
 • Harjoitteluvaihe
 • Ajotaidon arviointi ja syventävä vaihe
 • C-Opetus
 • Ajolupaopetus, ajoharjoittelu ja teoriaopetus
 • Perustason ammattipätevyysopetus
 • D-Opetus
 • Ajolupaopetus, ajoharjoittelu ja teoriaopetus
 • Perustason ammattipätevyysopetus

Raskaan ajoneuvoluokan ajoluvat

VeksiTraffic Oy:n kautta on mahdollisuus saada ajoluvat kaikkiin raskaisiin ajoneuvoluokkiin

 • C1, C, CE
 • D1, D DE

Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajapalvelut

AMD-Palvelut OY ja VeksiTraffic Oy yhteistyössä tarjoaa erikoiskuljetusten liikenteenohjaajapalveluita. Tällä hetkellä voimme tarjota EKL-palveluita ilma EKL-ajoneuvoa.

Taloudellisen ajotavan koulutukset

Ajotapakoulutus
Ajotapakoulutuksessa haetaan ensisijaisesti turvallista ajotapaa. Tavoitteena on poistaa ajotavasta turhat riskit ja turhat kulutukset menettämättä mitään. Koulutuksen yhteydessä tehdään aina riskianalyysi, josta voidaan ennustaa millaiseen kolariin autoilijan ajotyyli voi hänet mahdollisesti viedä. Vastuulliseen autoilija on turvallinen, taloudellinen ja sosiaalinen.

Ajotapakoulutuksen sisältö
Koulutukseen varataan aikaa autossa 1,5 tuntia. Ajoanalyysin osalta koulutuksen lähtöpaikka ja henkilökohtaiset ajoajat sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa. Koulutusajoneuvona on kouluttajan ajoneuvo. Ajoneuvo on varustettu luotettavalla ajotietokoneella. Asiakas ilmoittaa koulutukseen tulevat henkilöt yhteystietoineen ja informoi osallistujia koulutuksen aikatauluista.

Koulutus etenee seuraavalla tavalla:
Ajo 1. Henkilö ajaa monipuolisen, noin 25 minuuttia kestävän reitin omalla ajotavallaan. Kouluttaja tekee riskianalyysin ja ajotietokoneen avulla todetaan polttoaineen keskikulutus, keskinopeus ja ajoaika. Henkilö saa kirjallisen palautteen omasta ajotavastaan. Palautteessa todetaan henkilökohtaiset riskitekijät ja polttoaineen kulutukseen vaikuttavat asiat; sekä annetaan ohjeet turvallisempaan ja taloudellisempaan ajamiseen.
Ajo 2. Henkilö ajaa alussa ajetun ajoreitin uudelleen. Kouluttaja varmistaa, että mahdollisia, ensimmäisen ajon aikana esiin tulleita ajotapamuutoksia toteutetaan käytännössä. Ajotietokoneen avulla todetaan polttoaineen keskikulutus, keskinopeus ja ajoaika.
Lopuksi vertaillaan tuloksia ensimmäisen ja toisen ajolenkin osalta

Teoriakoulutus
Teoriaosuuteen varataan aikaa 2 tuntia. Teoriaosuuteen voivat osallistua myös henkilöt, jotka eivät osallistuneet ajokoulutukseen. Teoriaosuuden aikana tehdään ryhmäyhteenveto ajosuorituksista, annetaan ohjeita järkeään auton valintaan ja käsitellään erilaisia autoiluun liittyviä rutiineja. Yritys/organisaatio saa kirjallisen loppuraportin koulutukseen osallistuneitten henkilöitten ajotuloksista koulutuksen jälkeen. Raportista ilmenevät osallistujien riskiarviot ja taloudellisen ajamisen säästöpotentiaalit.

Kysy lisää koulutuksista ja niiden toteuttamisesta

Veikko ’Veksi’ Kytölä
040 3591020
veksi@veksitraffic.fi