Kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyys

Laki ja asetus kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyydestä tuli voimaan 1.8.2007.

Perustason ammattipätevyys vaaditaan uusilta kuljettajilta
joiden linja-auton ajo-oikeus alkanut 10.9.2008 tai sen jälkeen
joiden kuorma-auton ajo-oikeus alkanut 10.9.2009 tai sen jälkeen

Saavutetut oikeudet
Perustason ammattipätevyyden hankkimisesta vapautetaan kuljettajat
joiden linja-auton ajo-oikeus on alkanut ennen 10.9.2008
joiden kuorma-auton ajo-oikeus on alkanut ennen 10.9.2009

Ammattipätevyyden jatkokoulutus
Ammattipätevyyden ylläpitäminen vaatii kuljettajalta jatkokoulutusta. Koska jatkokoulutus on tarkoitettu ammatissa jo toimiville kuljettajille, sen erityistavoitteena on lisätä liikenteen ja kuljetuksien turvallisuutta.

Tarkoituksena on myös tukea kuljettajan ammattia lisäämällä hänen ammatillisia valmiuksiaan, terveyttä ja jaksamista ammatissaan. Mikäli henkilöllä on ammattipätevyys sekä linja-auto- että kuorma-autoluokkiin, hän voi ylläpitää ammattipätevyyden molempiin luokkiin suorittamalla kerran 35 tunnin jatkokoulutuksen viiden vuoden aikana.
Jatkokoulutuksessa opetuksen kokonaismäärä on 35 tuntia viidessä vuodessa.
Opetus on annettava vähintään 7 tunnin jaksoissa ja se voi koostua teoriaopetuksesta, ajo-opetuksesta tai molemmista direktiivin mukaisissa oppiaineissa.
Ainoa pakollinen aihe jatkokoulutuksessa on ennakoivan ja ympäristöystävällisen ajon koulutus (7 tuntia).

Jatkokoulutuksen perusteella haettava ammattipätevyys
Koulutus on suoritettava ammattipätevyyden hakemista edeltäneen 5 vuoden aikana.
Voit hakea suoritettujen jatkokoulutuspäivien perusteella ammattipätevyydellesi jatkoa aikaisintaan 6 kuukautta ennen nykyisen pätevyyden päättymistä. Tällöin ammattipätevyys jatkuu nykyisestä päättymispäivästä 5 vuotta eteenpäin. Tätä ennen tehty hakemus aloittaa uuden 5 vuoden jakson viimeisen jatkokoulutuspäiväsi suorituksesta. Jos ammattipätevyytesi voimassaolo on jo päättynyt, uusi jakso alkaa viimeisen jatkokoulutuspäiväsi suorituksesta.

Kuljettajan omat ammattipätevyystiedot
Kouluttaja toimittaa tiedon suoritetusta ammattipätevyyden jatkokoulutuksesta koulutuspaikkaa lähimmälle näitä tehtäviä tarjoavalle Ajovarman toimipisteelle viimeistään 2 viikon kuluessa koulutuksen suorittamisesta.

Ajovarma vie tiedot suoritetuista jatkokoulutuksista 10 työpäivän kuluessa rekisteriin. Pääsääntöisesti tämä tapahtuu kuitenkin huomattavasti tätä nopeammin.

Voit tarkastaa ammattipätevyystietosi https://asiointi.trafi.fi/web/asiointi/henkiloasiakkaat/tieliikenne/kuljettajatietopalvelut Trafin kuljettajatietopalvelusta.
Mikäli et löydä koulutuspäiviäsi kuljettajatietopalvelusta viimeistään 3 viikon kuluttua koulutuksen suorittamisesta, ota yhteyttä ko. koulutuksesi järjestäjään. Hän tarkistaa, että tietosi ovat lähteneet Ajovarman toimipisteelle ja on tarvittaessa yhteydessä Ajovarmaan.

Alla olevista linkeistä voit käydä tutustumassa kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyyttä koskevaan lainsäädäntöön.

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2003/59/EY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2003
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:226:0004:0017:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:226:0004:0017:FI:PDF

Laki kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyydestä 16.3.2007/273
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070273″ http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070273

Valtioneuvoston asetus kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä 640/2007
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2007/20070640″ http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2007/20070640