ADR koulutukset

ADR-sopimus (European Agreement concerning the international carriage of Dangerous goods by Road) on sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä tiekuljetuksista. Sopimuksessa on määritelty eri osapuolten vastuut ja velvollisuudet kuljetustapahtuman aikana. Myös Suomen sisäisissä kuljetuksissa noudatetaan vastaavia säännöksiä. ADR-sopimukseen ovat liittyneet lähes kaikki Euroopan valtiot.
Suomessa käytetyn VAK-termin voidaan katsoa tarkoittavan yleisesti vaarallisten aineiden kuljetuksiin viittaavaa lyhennettä. Kotimaisia vaarallisten aineiden kuljetusmääräyksiä kutsutaan myös VAK-määräyksiksi.
Autonkuljettajilta vaaditaan ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen vähimmäismäärien (asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta 401/2011). Ajoluvan saaminen edellyttää koulutusta ja hyväksytysti suoritettua loppukoetta. Ajolupa myönnetään viideksi vuodeksi ja se on uudistettava ennen sen voimassaoloajan päättymistä. Ajolupa on voimassa sekä kotimaisissa että kansainvälisissä kuljetuksissa.

ADR-koulutus

Koulutus jaetaan peruskursseihin, erikoiskursseihin sekä täydennyskursseihin. Koulutusta voivat antaa Trafin hyväksymät yhteisöt.

VeksiTraffic Oy:n tarjolla olevat avoimet ADR-koulutukset
ADR Peruskurssi (P) 3 päivää ja vähintään: 18 h (Kurssilta saa yhdenpäivän ammattipätevyysmerkinnän)
ADR Täydennyskurssi (TP) 1päivä vähintään 9 h (Kurssilta saa yhdenpäivän ammattipätevyysmerkinnän)
ADR Yhdistetty täydennyskurssi (YT) 2 päivää vähintään 16 h (Kurssilta saa yhdenpäivän ammattipätevyysmerkinnän)

Viranomaismääräysten johdosta kurssille voidaan ottaa enintään 40 osanottajaa.

Tämän sivun kautta pääset myös tarkastelemaan avointen kurssien kalenteria. Klikkaa ensin tekstiä kurssikalenteriin.

Kun olet kalenterissa niin klikkaa sinisellä värillä olevaa kurssin aihetta, pääset lukemaan kurssin ohjelmakuvaukset. Tästä samasta näkymästä voit ilmoittautua koulutukseen. Seuraat tarkasti ilmoittautumissivun punaisella tekstillä olevaa ohjetta, silloin ilmoittautuminen sujuu ongelmitta.
Yritykset, jotka ilmoittavat työntekijöitään koulutukseen voivat yhdellä kerralla ilmoittaa kaikki osallistujansa tästä samasta näkymästä.

Ilmoittautuminen kurssille